Tartan Evi - Emlakreyonu.com

₺ 0 için ₺ 3.000.000

Daha Fazla Arama Detayı
Bulunanlar 0 sonuçlar. sonuçları görüntüle
Gelişmiş Arama

₺ 0 için ₺ 3.000.000

Daha Fazla Arama Detayı
Bulunanar 0 Sonuçlar
Arama sonuçlarınız

TARTAN EVİ SANAL TUR GEZİSİ 

Hacı Sami Tartan Konağı 

Tartan Konağı , Tartan Evi olarak’ta bilinir.Topucak Mahallesi, Tartan sokakta yer alan ev iki katlı inşa edilmiştir. Yapı dar bir sokak içindedir. İki katlıdır. Alt katta daha çok günlük yaşantıya karşılık verebilecek bölümleri yer almaktadır. Bunlar mutfak, kiler ve buzhane gibi mekânlardır. Esas oturma yeri üst katta bulunmaktadır. Alt ve üst katların planlan çok az farklarla birbirine benzer. Alt kata, taşları Karaman’a 37 Km. uzaklıkta bulunan Binbirkilise’den getirilmiş taşlardan yapılmış büyük bir kapıdan girilir. Kapının bağlantı taşlan üzerinde bir ejder başı yer almaktadır. Bu kapıdan birinci katın salonuna geçilir. Sağda ve solda oturma odaları yer alır. 

Üst kata önce 6 basamaklı tek merdivenden sonra sağlı sollu iki merdivenden çıkılır. Tartan evinde plan haç biçimi arz etmektedir. Sofanın köşelerinde alt ve üst katta birer oda yer alır. Dış yüzey san samanlı çamurla sıvanmış. iç yüzeyler saç kılı, yumurta gibi maddelerin çamura karıştırılmasıyla sıvanmıştır. Dam malzemesi kamış üzerine toprakla sıkıştırılmıştır. 

Yapı içindeki tüm kapı yüzleri kiriş ve tablalı denilen kare formlu ahşap malzeme ile yapılmıştır. Sofanın tavanları güneş ışıklıkları biçiminde düzenlenmiştir. Sofanın tavan eteklerinde Sultan Ahmet, İstanbul Kız Kulesi, Köşk, yandan çarklı vapur, Dolmabahçe Sarayı, yelkenli ve devrin silahlarının resmi yapılmıştır. Üst katta solda 1. ve 2. odalarda bir alçı aynalık yer alır. Bu aynalıkların üzeri bitkisel motiflerle işlenmiştir. Yapının tamamında boş kalan her yer mutlaka ahşap bir dekorasyonla ya da renkli boyalarla motiflendirilmiştir. 
Yapı plan ve süsleme olarak İstanbul evlerine benzemektir. Yapıdaki süslemeler, Karamanoğlu dönemine ait bir yapı olan Dikbasan (fasih) Camisi iç süslemeleriyle benzerlik gösterir.

Hacı Sami Tartan (1869 -1966): 

Üç evlilikten onbeş çocuk sahibi olup, Rüştiyeyi Karaman’da, medrese öğrenimini Konya’da yapmış Karaman’ın çok tanınan köklü ailesidir. Yeniliğe açık, ileri görüşlü ve girişimcidir. Karaman’dan giden azınlıkların işlerini de devralarak işini iyiden büyütmüştür.Yaptığı iş ve yenilikleri aşağıda sıralıyoruz: 

Türkiye’de Kurulu yabancı bir petrol kanalıyla petrol ürünleri getirmiş 
İtalya’dan şeker ithal etmiş 
Özel Çiftçi Bankası kurucularından 
Kaliforniya cinsi kaysıları ödül almış 
At arabaları için koşum takımı, zirai araçlar için ekipman yapmış 
Kumpanya adı ile büyük bir bakkal dükkânı açmış 
Göz ilacı yapmış bedelsiz dağıtmış 
Geniş arazilerinde hububat ekimi yapmış 
Tekel’in şehirdeki ispirto ruhsatlı yegâne kişisiymiş. 
kaynak:Karaman’ın Geçmiş Elli Yılı ve Tanınmış Kişileri / Hasan Pınarbaşı 

Evin yapılış hikayesi ve kubbedeki İstanbul izleri 

Karaman’da her köşkün bir hikâyesi var. En ilginci de Tartan Evi olarak restore edilmiş köşk… Tartanzade Hacı Ahmet Efendi, Karaman’ın eşrafından ve tanınmış tüccarlarından. Mal almak ve satmak için gezer durur imparatorluk coğrafyasını… 

İstanbul’a bir gidişinde, güzeller güzeli Şerife’ye kaptırır gönlünü. İstanbullu güzel de bu yiğit Anadolu insanını beğenir, dillere destan bir düğün yapılır. Sonra da Hacı Ahmet Efendi’nin memleketi Karaman’a gelip yerleşirler. Her şey çok güzel de, gün geçtikçe İstanbullu Şerife’nin hasreti artar, doğup büyüdüğü, yakınlarının bulunduğu İstanbul burnunda tüter. Tartanzade Hacı Ahmet Efendi bu durumu farkeder. Ama İstanbul uzak, yol güvenli değil, at sırtında, günlerce gitmek kolay mı? Başka bir çare bulur. En ünlü ustaları, nakkaşları getirerek, İstanbullu Şerife’nin hasretini dindireceğini düşündüğü, dillere destan bir köşk yapar. Bunun 8 kubbesine Sultanahmet Camii’ni, Çemberlitaş’ı, Kız Kulesi’ni, Yandan Çarklı Boğaz Vapuru’nu, Dolmabahçe Sarayı’nı, Boğaz’ı işler… Resimler çok sahici, meğer Çemberlitaş’ın üst tarafı da varmış, resimde görülüyor, şimdi yıkılmış…

 

İlanları Karşılaştır

Soru Sor
1
WhatsApp İletişim
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabiliriz?