Gelişmiş Arama

Daha Fazla Arama Seçenekleri
Bulduk 0 sonuçları. Sonuçları görüntüle
Gelişmiş Arama
Daha Fazla Arama Seçenekleri
bulduk 0 sonuçlar
Arama sonuçları

Tapu, İntikal ve Benzeri Konular için Sıkça Sorulan Sorular

Gönderen admin üzerinde 11/01/2019
| 0

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmazımın üstündeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmam gerekiyor?            

 • Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafınca ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir. Ek olarak Ziraat Bankası ile meydana getirilen Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda yapılabilmektedir.
 1. Satış işlemleri için lüzumlu evraklar nedir? Satış için ne kadar ücret öderim?

 • Satış işlemi için lüzumlu evraklar:
 • Kimlik Belgesi (Taraflara var ise temsilcilerine ilişkin)
 • Fotoğraf  (Satıcı 1 tane, Alıcı 2 tane)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi sonucu, vekâletname vb.)
 • Emlak Beyan Kıymetini Gösterir Belge  (Taşınmazın bağlı bulunmuş olduğu Belediyeden alınır)
 • İşleme mevzu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
 • Mecburi Zelzele Sigortası poliçesi (DASK) (Bina nitelikli taşınmazlarda)
 • 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna nazaran emlak beyan değerinden azca olmamak suretiyle satış için beyan edilen kıymet üstünden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak suretiyle binde 20 oranında harç öğrenim edilmektedir.
 • 6544 sayılı Döner Ana para Kanununa ekli tarifeye nazaran döner ana para tutarı öğrenim edilmektedir.

3.Miras intikali için ihtiyaç duyulan belgeler nedir? Miras intikali için izlenmesi ihtiyaç duyulan yol nedir?

 • Miras intikali için ihtiyaç duyulan belgeler:
 • Kimlik Belgesi (Taraflara var ise temsilcilerine ilişkin)
 • Fotoğraf (1 tane)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi sonucu, vekâletname vb.)
 • Kalıtım Belgesi (Barış Hukuk Mahkemesinden yada Noterden alınan aslı yada onaylı örneği)
 • İşleme mevzu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
 • Mecburi Zelzele Sigortası poliçesi (DASK) (Bina nitelikli taşınmazlarda)
 • İzlenmesi ihtiyaç duyulan yol: Barış Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan kalıtım belgesi ile beraber yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafınca müracaat yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.
 1. 4 ay ilkin bir daire satın aldım fakat hala e-devlet üstünde görememekteyim. Ne yapmam gerekir?

 • E-devlet üstünden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması lüzumlu olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan ”BEYANDA BULUNUN” kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da ilgili Tapu Müdürlüğüne bizzat başvurarak T.C numaranızı güncelletmeniz durumunda taşınmazınızı e-devlet sayfasında görebilirsiniz.
 1. E-devlet üstünde kendime ilişkin olmayan bir taşınmaz görünüyor, iyi mi düzeltebilirim?
 • E-devlet üstünde kendinize ilişkin olmayan taşınmaz görülmesi halinde en yakın Tapu Müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmanız halinde yanlışlık düzeltilecektir.
 • Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattımızı arayarak da taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.
 1. Kalıtım intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali gerçekleştirebilir miyim?
 • 7338 sayılı Kalıtım Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek suretiyle, intikal eden taşınmazların tescil işlemi, kalıtım ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Sadece, intikali meydana getirilen taşınmaza isabet eden kalıtım ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üstünde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.
 1. Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak isterim ne kadar ücret öderim?

 • İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi yada yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç öğrenim edilmektedir. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye nazaran döner ana para tutarı öğrenim edilmektedir.
 • Yetki alanı dışı işlemlerde döner ana para tutarı iki katı öğrenim edilmektedir.
 1. Elimde Osmanlı tapusu var, sorgulamasını nereden iyi mi yapabilirim?

 • Ilk olarak taşınmazın kaydının bulunmuş olduğu ilgili Tapu Müdürlüğü’ne buradan netice alınamadığı durumlarda ise Arşiv Dairesi Başkanlığı’na başvurularak mevzu araştırılabilir.
 1. Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır?

 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve hususi mülkiyete doğal olarak taşınmazlar üstünde konut olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer edinen ve ticarethane, ofis ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile organik afetler sebebiyle Devlet tarafınca yaptırılan yada sağlanan kredi ile meydana getirilen meskenler mecburi zelzele sigortasına tabidir.
 • Taşınmaz maliki yada intifa hakkı sahipleri mecburi zelzele sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya doğal olarak bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda doğal olarak olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak suretiyle tüm terkin işlemleri mecburi zelzele sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.
 1. Ankara’da taşınmazım var, satış işlemini Edirne’den yapabilir miyim?

        Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı Tapu Müdürlüğünde olmak koşulu ile lüzumlu belgeler ile başvuruda bulunulması halinde satış işlemi gerçekleştirilebilir.

        Ek olarak; Müdürlük yetki alanı haricinde yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi icra eden Tapu Müdürlüğünce; işlem için belirlenen döner ana para tutarı, iki katı oranında alınacaktır.   

 1. Döner Ana para ücretleri neye nazaran belirlenir?
 • 6083 sayılı Kanunun 8/6 maddesi gereğince, 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı Tarife cetveline nazaran Döner Ana para tutarı öğrenim edilmektedir.
 1. Aile Konutu Şerhi iyi mi konulur? Boşandıktan sonrasında aile konutu şerhi koydurabilir miyim?
 • Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden yada nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile uygar hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ek olarak, aile konutu şerhi işlenmesi ihtiyaç duyulan taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel detayları ile MERNİS üstünden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği vakit belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu mevzuda durumu kanıtlayıcı özellikte belge alınması gerekmektedir.
 • Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonrasında aile birliği bozulmuş olduğu için boşandıktan sonrasında aile konutu şerhi konulamaz.
 1. Üstünde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

 • İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile beraber temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK’nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir güvence talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.
 1. Elbirliği halinde bulunan mülkiyetimi ortaklaşa mülkiyete iyi mi çevirebilirim?

 •  Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat yada vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ek olarak miras sebebiyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine nazaran tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların haricinde mahkeme sonucu ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.
 1. 80 yaşlarında babam satış meydana getirecek sıhhat raporu almak zorunda mıyız?

 • Sıhhat Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin eylem ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından eylem ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi yada hususi sıhhat kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne haiz olup olmadığı hakkında fotoğraflı sıhhat raporu ister.
 1. Kat irtifakı kurulması için ihtiyaç duyulan belgeler nedir?

 • Kat irtifakı kurulması için lüzumlu belgeler:
 • Kimlik belgesi (Taraflara var ise temsilcilerine ilişkin)
 • Fotoğraf (1’er tane)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
 • Mimari proje
 • Durum Planı
 • Yönetim Planı
 1. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş iyi mi olur? Ihtiyaç duyulan evraklar nedir?
 • Üstünde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda;Kat irtifakına haiz ortak maliklerden birinin başvurusu yada yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üstüne mecburi zelzele sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.
 1. Şirketlerin unvan değişikliği için lüzumlu belgeler nedir? Yetki belgesi nereden alınır?
 • Tecim Sicil Memurluğundan alınan unvan değişikliğini gösterir belge ile beraber yetki belgesi ve imza sirküleriyle birlikte ve Tapu Müdürlüğünün lüzumlu görmüş olduğu öteki belgeler ile ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde işlem gerçekleştirilecektir.
 • Yetki Belgesi firmalar için Tecim Sicil Memurluğundan alınmaktadır.
 1. Tapu kütüğünde ismim yanlış yazılmış. Yanlışlığı iyi mi düzeltebilirim?

 • İsim düzeltme işlemleri için ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 75. maddesi ve İdaremizin 2014/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.
 1. 2B arazisi için başvuruda bulundum. 2B tapumla ilgili iyi mi data alabilirim?

2B arazileri için Tapu Müdürlükleri ilgili yönetim tarafınca evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır. 2B arazilerin satışı,  defterdarlıklar, malmüdürlükleri tarafınca düzenlenen ve gerçek sahibinin T.C. kimlik numarası, imzası, fotoğrafı, nüfus bilgilerini ihtiva eder hak sahipliğine ilişkin belgeler, bireysel olarak yada sıralama şeklinde üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilerek tescil edilmektedir. 2B arazileri kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazların tapularının alınamaması halinde ilgili deftardarlık yada mal müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

 1. 21İşlem yapılırken yeterlik geçerli midir?

Gerçek sahibinin belirlenmesi mevzusunda ilgili mevzuat;  Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihindeki, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları temalı Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” temalı genelgemizdir. Yeterlik ilgili mevzuatında hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden sayılmamıştır.

 1. 22Pasaportun tercümesi gerekir mi?

2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” temalı genelgemizde düzenlenmiş olduğu suretiyle Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı geçişlik ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce lüzumlu görülürse istenilebilecek sadece Latin alfabesine nazaran düzenlenmiş geçişlik yada ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.

 1. 2Bankalar İpotek fek yazısını iyi mi gönderirler?

Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takip edeni ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve hususi hukuk tüzel kişileri tarafınca düzenlenen aynî yada kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine nazaran müdürlüklere bildiri edilir, hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla lüzumlu terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine nazaran banka tarafınca ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Yurttaş terkin evraklarını elden ibraz edemez.

 1. Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner ana para ne kadardır?

Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafınca haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

Lüzumlu belgeler ise;

 • Kimlik belgesi
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge
 • Gerçek kişilerde fotoğraf
 • Tapu Sicili Tüzüğü’nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, aranır.

İşlemin mali yönü ise; 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, binde 20 satış bedeli üstünden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı tapu harcı hesaplanır.

 • Ek olarak, 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye nazaran döner ana para hizmet bedeli öğrenim edilir.
 1. 25Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak isterim işlem iyi mi gerçekleşir?

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üstüne, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha çok parçalara bölünmesi işlemidir.

 • Kimlik belgesi (Taraflara ve var ise temsilcilerine ilişkin)
 • Fotoğraf (1 tane)
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi sonucu vb.)
 • Emlak beyan kıymetini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunmuş olduğu Belediyeden alınır.)
 • İşleme mevzu taşınmaza ilişkin tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
 • Değişim dosyası (Özgür Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce denetim edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç ekip dosya içinde değişim beyannamesi, denetim raporu ve eki belgeler)
 • Encümen sonucu/İl yönetim kurulu sonucu (Mücavir alan içinde Belediye encümen sonucu, mücavir alan haricinde ise İl Hususi İdaresi sonucu gerekir.)
 1. Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?

Bağış (bağışlama) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

 • TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve var ise temsilcilerine ilişkin)
 • Fotoğraf (Taraflardan 1’er tane)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi sonucu, yetki belgesi)
 • Emlak beyan kıymetini gösteren belge (İlgili Belediyeden alınır.)
 • Bina nitelikli taşınmazlarda mecburi zelzele sigortası

İşlemin mali yönü:

 • Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen kıymet üstünden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden öğrenim edilir. 
 • Bağışlama işleminden sonrasında yapılacak ilk işlemde taşınmazın bağışlama ilişiği aranacaktır.  
 • 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye nazaran döner ana para hizmet bedeli öğrenim edilir.
 1. Yapı kullanma izin belgesini, konum planını ve mimari projeyi nereden alabilirim?

Sual mevzusu Kurumumuz yetki vazife ve sorumlulukları kapsamına girmemektedir. Mevzunun ilgili kurumlara- yetkili İdarelere (mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne ya da taşınmaz belediye mücavir alan sınırları haricinde ise İl Hususi İdaresine vs.) sual mevzusu edilmesi gerekmektedir.

 1. Kalıtım ve intikal vergi ilişiğini hangi vergi dairesinden almalıyım?

Kalıtım intikal vergisi ilgili vergi dairesi tarafınca tarh olunmaktadır. Kalıtım ve İntikal Vergisi Kanunu 6. maddesinde açıklanmış olup, mevzu Kurumumuz vazife alanında değildir.

 1. Emlak Beyan Kıymetini gösteren belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Söz mevzusu evrakın tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ilişkin olması gerekmektedir.

 1. Edirne’de ki evimin satışını Manisa’da yaparken emlak beyan kıymetini nereden almam gerekir?

Söz mevzusu işlem Tapu Müdürlüğünün Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri kapsamında işleme alındığından, emlak beyan değerinin beyan edilmesi (şahıs beyanı) yeterlidir.

 1. Satış işlemi gerçekleştirileceği vakit mecburi zelzele sigortasını kim yaptırır?

Mecburi zelzele sigortası poliçesine mevzu olmuş taşınmazlara yönelik olarak sigorta süresi bitmeden mecburi zelzele sigortası poliçesi ibrazını gerektiren yeni bir işlem talep edildiğinde, eski poliçenin geçerliliği devam edeceğinden tekrardan mecburi zelzele sigortası istenmeden talebin karşılanması gerektiği 2014/2 sayılı Mecburi Zelzele sigortası temalı Genelgemizde açıklanmıştır.

 1. Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği iyi mi alınır. Harç ve Döner Ana para Hizmet Bedeli nedir?

Iyelik hakkını kıstlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

İlgili tapu müdürlüğüne bizzat yada vekâleten müracaat edilmesi halinde yada yetki alanı dışı işlemler kapsamında müracaat ile müdürlükçe talep sahibinin ilgisi tespit edildikten sonrasında Tapu Kaydı Örneği alınması mümkündür.

2015 yılı için; Harçlar Kanunu 4sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üstüne gayrimenkullere ilişkin verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil 7,20 TL tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı tarife uyarınca“ Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak suretiyle 4721 sayılı Türk Çağdaş Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen data ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 16,00 TL Döner ana para hizmet bedeli alınır. Malik ve kütükte kayıtlı gerçek sahibinin alacağı kayıttan döner ana para hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için bu şekilde bir fark bulunmamaktadır.

 1. Vekâletnamede fotoğraf lüzumlu midir?

2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır halde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları yalnız tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması lüzumlu değildir.)

 1. Satıcı adına vekâleten işlem yapacağım, bunun için satıcının fotoğrafı lüzumlu midir?

Vekâletname ile işlemin yapılamasında, vekalet verilen kısaca vekilin fotoğrafı gereklidir, vekalet verenin kısaca satıcının fotoğrafı aranmaz.

 1. Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir ölçek var mı?

           Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi  gereğince;

(1) Resmi senede tarafların son altı ay içinde çekilmiş 6×4 büyüklüğünde renkli ve vesikalık fotoğrafları yapıştırılır.

 (2) Resmî senetlere yapıştırılacak fotoğrafların orijinal ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek özellikte olması gerekir.

(3) Tüzelkişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Sadece, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekâletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır.

 1. Vakıflar için yetki belgesi nereden alınır?

Vakıflar için yetki belgesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmaktadır.

 1. Dernekler ve sendikalar için yetki belgesi nereden alınır?

Dernekler ve sendikalar yetki belgesini mülki amirden (Kaymakamlık yada Valilikten) alır.

 1. Vekaletin sona erme sebepleri nedir ve vekaletten azil için iyi mi bir yol izlerim.

Vekâlet sözleşmesinin sona erme sebepleri Borçlar Kanununun 35, 396 ve 397. maddelerinde belirtilmiştir.

Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonrasında da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü,  gaiplik hükmünün ilanı, uygar hakların kullanılabilmesi kabiliyetinin kaybı, batkı, çekilme, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

 Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üstünden 10 yıl yada daha çok vakit geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.

Vekaletten azil herhangi bir şekle doğal olarak değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği şeklinde, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir. 

 1. İşlem esnasında kullanılan vekâletnameyi işlem bitince başka bir işlemde kullanmak için geri alabilir miyim?

İşlem esnasında ibraz edilen vekaletname aslı yada noter tasdikli sureti Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir.

 1. Aynı tapu müdürlüğünde ikinci bir işlem yapılmak istendiği takdirde vekâletname, yetki belgesi, kalıtım ilamı şeklinde belgelerin yine asıllarının ibrazı mecburi mudur?

Aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde yine belge asıllarının ibrazı gerekmemektedir.

 1. Tapu müdürlüğünde vekâletname ile işlem yaptıktan sonrasında başka bir tapu müdürlüğünde aynı vekâletnameyi kullanabilmek için iyi mi bir yol izlerim?

TKGM. Gn.2010/7 sayılı genelge hükmüne nazaran, Tapu Sicil yada Kadastro Müdürlüğü tarafınca kullanılan vekâletin, ilgili müdürlükçe tüm sayfaları, onaylayan kişinin adı ve unvanı, onay zamanı ve dosyalandığı parsel sayfası gösterilmek suretiyle daire mührü ile mühürlenerek öteki Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde kullanılabilir. Öteki belgeler için (örn yetki belgesi, kalıtım belgesi şeklinde) yukarıda açıklanan şekilde mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakta olup, belge aslının tekrardan temini gerekir.

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

 • Gelişmiş Arama

  Daha Fazla Arama Seçenekleri

Listeleri Karşılaştırın